Thông báo

25 09/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 1,2,3,4,5,12 Quận Tân Bình từ 21h00 ngày 30/9/2023 đến 05h00 ngày 01/10/2023.

20 09/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Tân Thành, Phường Hòa Thạnh Quận Tân Phú từ 22h00 ngày 21/9/2023 đến 05h00 ngày 22/9/2023.

20 09/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 10, 12,14 Quận Tân Bình từ 22h00 ngày 21/9/2023 đến 05h00 ngày 22/9/2023.

12 09/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước khu vực Đường Nhất Chi Mai,Phường 13, Quận Tân Bình từ 22h00 đến 05h00 các ngày 12,13,14/9/2023.

06 09/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước khu vực Phường Phú Thọ Hòa từ Hoàng Ngọc Phách đến Đỗ Đức Dục từ 22h00 đến 05h00 các ngày 06,07,08/9/2023.

06 09/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước khu vực Phường Tân Quý, Quận Tân Phú từ 22h00 ngày 07/9/2023 đến 05h00 ngày 08/9/2023.

06 09/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước khu vực Phường Phú Thọ Hòa từ 22h00 ngày 06/9/2023 đến 05h00 ngày 07/9/2023.

28 08/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước khu vực Phường Phú Thọ Hòa từ Đường Nguyễn Sơn từ Lê Lộ đến Hoàng Ngọc Phách và các nhánh hẻm từ 22h00 đến 05h00 các ngày 28,29,30/8/2023.

28 08/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước khu vực Phường Tây Thạnh từ Đường D9 từ Chế Lan Viên đến Tây thạnh và các nhánh hẻm từ 22h00 đến 05h00 các ngày 28,29,30/8/2023

21 08/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Tân Thành Quận Tân Phú từ 22h00 ngày 22/8/2023 đến 05h00 ngày 23/8/2023.

21 08/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 7, 11 Quận Tân Bình từ 22h00 ngày 22/8/2023 đến 05h00 ngày 23/8/2023.

21 08/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước khu vực Đường Lý Thánh Tông. Từ Đường Phan Anh đế Tô Hiệu và các nhánh hẻm từ 22h00 ngày 22/8/2023 đến 05h00 ngày 23/8/2023.

09 08/2023

Gián đoạn dịch vụ cấp nước tại một số khu vực trên địa bàn Q.Tân Bình để phục vụ công tác sửa chữa thay thế đồng hồ tổng D450 từ 23h00 ngày 12/8/2023 đến 05h00 ngày 13/8/2023

29 05/2023

Kế hoạch Bán đấu giá máy móc thiết bị, Công cụ dụng cụ và vật rẻ tiền mau hỏng thanh lý.

20 04/2023

Gián đoạn dịch vụ cấp nước tại một số khu vực trên địa bàn Q.Tân Bình và Q. Tân Phú

24 03/2023

Điều tiết áp lực khu vực Phường 2, cụm cảng hàng không Tân Sơn Nhất, P. 4 và P. 13 Quận Tân Bình từ 22h00 ngày 24/3/2023 đến 17h00 ngày 25/3/2023

02 03/2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIÁN ĐOẠN CUNG CẤP NƯỚC KHU VỰC Q.TÂN BÌNH GỒM CÁC PHƯỜNG 01, 02, 03, 04, 05 & 12 TỪ 21H00 NGÀY 04/03/2023 ĐẾN 05H00 NGÀY 05/03/2023

20 12/2022

Điều chỉnh giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải năm 2023

01 12/2022

Điều chỉnh kỳ biên đọc chỉ số đồng hồ nước từ kỳ 01/2023

20 10/2022

Tạm ngưng cung cấp nước khu vực Phường 02, 04, 11 và 14 Quận Tân Bình