Thông báo tạm ngưng cung cấp nước

21 11/2022

Tạm ngưng cung cấp nước khu vực Phường 02, 04, 08, 10 và 11 Quận Tân Bình từ 22h00 đến 05h00

20 10/2022

Tạm ngưng cung cấp nước khu vực Phường 02, 04, 11 và 14 Quận Tân Bình

19 10/2022

Tạm ngưng cung cấp nước khu vực Phường Tân Sơn Nhì và Tân Thành, Q.Tân Phú.

06 06/2022

Tạm ngưng cung cấp nước Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú phục vụ công tác khoanh vùng rò rỉ giảm thất thoát nước.

06 06/2022

Tạm ngưng cung cấp nước Phường 13, Q. Tân Bình phục vụ công tác khoanh vùng rò rỉ giảm thất thoát nước.

03 06/2022

Tạm ngưng cung cấp nước Phường Phú Thạnh