Thông báo

24 04/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 12, Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 25/04/2024 đến 5h ngày 26/4/2024.

24 04/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Tân Quý, Quận Tân Phú. Từ 23h30 ngày 24/04/2024 đến 5h ngày 25/4/2024.

24 04/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú. Từ 23h30 ngày 24/04/2024 đến 5h ngày 25/4/2024.

15 04/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 15, Quận Tân Bình. Từ 23g30 ngày 19/4/2024 đến 05g00 ngày 20/4/2024

15 04/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú. Từ 23g30 ngày 17/4/2024 đến 05g00 ngày 18/4/2024

15 04/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 13, Quận Tân Bình và Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú. Từ 23g30 ngày 16/4/2024 đến 05g00 ngày 17/4/2024

15 04/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 06, 07, 13 Quận Tân Bình. Từ 23g30 ngày 15/4/2024 đến 05g00 ngày 16/4/2024

12 04/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú. Từ 22h đến 5h các ngày 13, 14, 15/4/2024.

05 04/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Hiệp Tân, Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú. Từ 22h ngày 10/4/2024 đến 5h ngày 11/4/2024.

05 04/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú. Từ 22h ngày 9/4/2024 đến 5h ngày 10/4/2024.

05 04/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú. Từ 22h ngày 8/4/2024 đến 5h ngày 9/4/2024.

29 03/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 3, 4, 5 Quận Tân Bình. Từ 22h ngày 4/4/2024 đến 5h ngày 5/4/2024.

29 03/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 13, Quận Tân Bình. Từ 22h ngày 3/4/2024 đến 5h ngày 4/4/2024.

29 03/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 6, 7 Quận Tân Bình. Từ 22h ngày 3/4/2024 đến 5h ngày 4/4/2024.

29 03/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 1, 2, 3, 4, 13 Quận Tân Bình. Từ 22h ngày 2/4/2024 đến 5h ngày 3/4/2024.

29 03/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 1, Quận Tân Bình. Từ 22h ngày 1/4/2024 đến 5h ngày 2/4/2024.

28 03/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 4, Quận Tân Bình. Từ 22h đến 5h các ngày 29, 30/3/2024.

28 03/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú. Từ 22h đến 5h các ngày 28, 29, 30/3/2024.

19 03/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và cụm Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình . Từ 22h đến 5h các ngày 22, 23/03/2024.

18 03/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 2, Quận Tân Bình. Từ 22h đến 5h các ngày 19, 20/03/2024.