Thông báo

08 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 9, 10 Quận Tân Bình. Từ 22h00 ngày 9/11/2023 đến 05h00 ngày 10/11/2023.

08 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 13, 14 Quận Tân Bình. Từ 22h00 ngày 11/11/2023 đến 05h00 ngày 12/11/2023.

08 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 10, Quận Tân Bình. Từ 22h00 ngày 10/11/2023 đến 05h00 ngày 11/11/2023.

02 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú. Từ 23h30 ngày 9/11/2023 đến 05h00 ngày 10/11/2023.

02 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 14, Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 8/11/2023 đến 05h00 ngày 9/11/2023.

02 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Tân Quý, Quận Tân Phú. Từ 23h30 ngày 7/11/2023 đến 05h00 ngày 8/11/2023.

02 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú. Từ 23h30 ngày 6/11/2023 đến 05h00 ngày 7/11/2023.

01 11/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 4, Quận Tân Bình. Từ 22h00 đến 05h00 các ngày 2, 4, 5/11/2023.

31 10/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 5, 6, 7 Quận Tân Bình. Từ 22h00 đến 05h00 các ngày 1, 2/11/2023

31 10/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 5, 6, 7 Quận Tân Bình. Từ 22h00 đến 05h00 các ngày 6, 7/11/2023

27 10/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Tân Quý, Quận Tân Phú. Từ 23h30 ngày 2/11/2023 đến 05h00 ngày 3/11/2023.

27 10/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 10, Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 1/11/2023 đến 05h00 ngày 2/11/2023.

27 10/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 14, Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 31/10/2023 đến 05h00 ngày 1/11/2023.

27 10/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú. Từ 23h30 ngày 30/10/2023 đến 05h00 ngày 31/10/2023.

26 10/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực trên địa bàn Phường 10, Quận Phú Nhuận. Từ 22h00 đến 5h00 các ngày 26, 30/10/2023.

25 10/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực trên địa bàn Phường 11, Quận Tân Bình. Từ 22h00 ngày 25/10/2023 đến 05h00 ngày 26/10/2023.

17 10/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước khu vực Phường Tân Thành, Quận Tân Phú. Đường Thành Công từ Lũy Bán Bích đến Nguyễn Xuân Khoát (số chẵn) và các hẻm nhánh.Từ 22h00 ngày 19/10/2023 đến 05h00 ngày 20/10/2023.

17 10/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú từ 22h00 ngày 19/10/2023 đến 05h00 ngày 20/10/2023.

17 10/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước khu vực Phường Tân Quý, Quận Tân Phú. Đường Bình Long (từ Gò Dầu đến Tân Hương). Từ 22h00 ngày 18/10/2023 đến 05h00 ngày 19/10/2023.

17 10/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước khu vực Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú. Đường Bờ Bao Tân Thắng từ Bình Long đến Lê Trọng Tấn (số lẻ) và các hẻm nhánh. Từ 22h00 ngày 19/10/2023 đến 05h00 ngày 20/10/2023.