Thông báo

27 02/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 8, Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 05/03/2024 đến 5h ngày 06/03/2024.

23 02/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú. Từ 23h30 ngày 26/2/2024 đến 5h ngày 27/2/2024.

23 02/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Tân Quý, Quận Tân Phú. Từ 23h30 ngày 26/2/2024 đến 5h ngày 27/2/2024.

23 02/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 13, Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 27/2/2024 đến 5h ngày 28/2/2024.

23 02/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 10, Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 27/2/2024 đến 5h ngày 28/2/2024.

19 02/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 4, Quận Tân Bình. Từ 22h đến 5h các ngày 17, 18, 19, 20/2/2024.

26 01/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 6, 7 Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 31/1/2024 đến 05h00 ngày 1/2/2024.

26 01/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 15, Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 31/1/2024 đến 05h00 ngày 1/2/2024.

26 01/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực đường Lạc Long Quân (số chẵn) và các hẻm nhánh, đường Thành Mỹ (số lẻ) và các hẻm nhánh Phường 8, Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 30/1/2024 đến 05h00 ngày 31/1/2024.

26 01/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực đường Lý Thường Kiệt (số lẻ), Lạc Long Quân (số chẵn) và các hẻm nhánh Phường 8, Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 30/1/2024 đến 05h00 ngày 31/1/2024.

26 01/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 10, Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 29/1/2024 đến 05h00 ngày 30/1/2024.

26 01/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 12, Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 29/1/2024 đến 05h00 ngày 30/1/2024.

23 01/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú. Từ 24h00 ngày 24/1/2024 đến 01h00 ngày 25/1/2024.

23 01/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú. Từ 23h30 ngày 25/1/2024 đến 05h00 ngày 26/1/2024.

23 01/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Sơn Kỳ, Phường Phú Thọ Hòa Quận Tân Phú. Từ 23h30 ngày 22/1/2024 đến 05h00 ngày 23/1/2024.

23 01/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 3, Phường 10 Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 22/1/2024 đến 05h00 ngày 23/1/2024.

23 01/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 13, Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 24/1/2024 đến 05h00 ngày 25/1/2024.

23 01/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú. Từ 23h30 ngày 24/1/2024 đến 05h00 ngày 25/1/2024.

23 01/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 11, Quận Tân Bình. Từ 23h30 ngày 25/1/2024 đến 05h00 ngày 26/1/2024.

18 01/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 12, Quận Tân Bình. Từ 22h00 ngày 18/1/2024 đến 05h00 ngày 19/1/2024.