Thông báo

18 01/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 3, Quận Tân Bình. Từ 22h00 đến 05h00 các ngày 19, 20/1/2024.

18 01/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 5, Quận Tân Bình. Từ 22h00 ngày 21/1/2024 đến 05h00 ngày 22/1/2024.

04 01/2024

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 3, Quận Tân Bình. Từ 22h00 đến 05h00 các ngày 5, 6/01/2024.

26 12/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 6, 7 Quận Tân Bình. Từ 22h00 đến 05h00 các ngày 26, 29, 30/12/2023 và các ngày 2, 3, 4/01/2024.

22 12/2023

Thông báo về điều chỉnh giá nước sạch, thu hộ giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải cho các đối tượng sử dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2024.

21 12/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 5, Quận Tân Bình. Từ 22h00 đến 05h00 các ngày 21, 22/12/2023.

20 12/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 3, Quận Tân Bình. Từ 22h00 đến 05h00 các ngày 20, 21/12/2023.

20 12/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 1, Quận Tân Bình. Từ 22h00 đến 5h00 các ngày 20, 23/12/2023.

18 12/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 9, Quận Tân Bình. Từ 22h00 đến 5h00 các ngày 18, 19/12/2023.

18 12/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú. Từ 22h00 ngày 18/12/2023 đến 5h00 ngày 19/12/2023.

15 12/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 12, Quận Tân Bình. Từ 22h00 ngày 15/12/2023 đến 5h00 ngày 16/12/2023.

15 12/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú. Từ 22h00 đến 5h00 các ngày 15, 16/12/2023.

14 12/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 9, Quận Tân Bình. Từ 22h00 ngày 14/12/2023 đến 5h00 ngày 15/12/2023.

12 12/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú. Từ 22h00 đến 5h00 các ngày 13, 14/12/2023.

12 12/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú. Từ 22h00 đến 5h00 các ngày 12, 13/12/2023.

12 12/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 12, Quận Tân Bình. Từ 22h00 đến 5h00 các ngày 11, 12/12/2023.

11 12/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 1, 2, 3, 4, 5, 12, Quận Tân Bình. Từ 22h00 ngày 16/12/2023 đến 5h00 ngày 17/12/2023.

07 12/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 11, 12, Quận Tân Bình. Từ 22h00 đến 5h00 các ngày 8, 9, 10/12/2023.

07 12/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 3, Quận Tân Bình. Từ 22h00 đến 5h00 các ngày 11, 12, 13/12/2023.

05 12/2023

Về việc thay đổi ngày ghi chỉ số đồng hồ nước.