Thông báo

26 10/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực trên địa bàn Phường 10, Quận Phú Nhuận. Từ 22h00 đến 5h00 các ngày 26, 30/10/2023.

25 10/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực trên địa bàn Phường 11, Quận Tân Bình. Từ 22h00 ngày 25/10/2023 đến 05h00 ngày 26/10/2023.

17 10/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước khu vực Phường Tân Thành, Quận Tân Phú. Đường Thành Công từ Lũy Bán Bích đến Nguyễn Xuân Khoát (số chẵn) và các hẻm nhánh.Từ 22h00 ngày 19/10/2023 đến 05h00 ngày 20/10/2023.

17 10/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú từ 22h00 ngày 19/10/2023 đến 05h00 ngày 20/10/2023.

17 10/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước khu vực Phường Tân Quý, Quận Tân Phú. Đường Bình Long (từ Gò Dầu đến Tân Hương). Từ 22h00 ngày 18/10/2023 đến 05h00 ngày 19/10/2023.

17 10/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước khu vực Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú. Đường Bờ Bao Tân Thắng từ Bình Long đến Lê Trọng Tấn (số lẻ) và các hẻm nhánh. Từ 22h00 ngày 19/10/2023 đến 05h00 ngày 20/10/2023.

17 10/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú từ 22h00 ngày 18/10/2023 đến 05h00 ngày 19/10/2023.

17 10/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 8, Quận Tân Bình từ 22h00 đến 05h00 các ngày 18, 19, 20/10/2023.

17 10/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Tân Thành, Quận Tân Phú từ 22h00 ngày 19/10/2023 đến 05h00 ngày 20/10/2023.

13 10/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 8, 10, 11 Quận Tân Bình từ 22h00 đến 05h00 các ngày 13, 14/10/2023

10 10/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Hiệp Tân, Phường Tân Thới Hòa Quận Tân Phú từ 22h00 ngày 11/10/2023 đến 05h00 ngày 12/10/2023

09 10/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 8, 10, 11 Quận Tân Bình từ 22h00 đến 05h00 các ngày 10, 11, 12/10/2023.

25 09/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 1,2,3,4,5,12 Quận Tân Bình từ 21h00 ngày 30/9/2023 đến 05h00 ngày 01/10/2023.

20 09/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường Tân Thành, Phường Hòa Thạnh Quận Tân Phú từ 22h00 ngày 21/9/2023 đến 05h00 ngày 22/9/2023.

20 09/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước một số khu vực Phường 10, 12,14 Quận Tân Bình từ 22h00 ngày 21/9/2023 đến 05h00 ngày 22/9/2023.

12 09/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước khu vực Đường Nhất Chi Mai,Phường 13, Quận Tân Bình từ 22h00 đến 05h00 các ngày 12,13,14/9/2023.

06 09/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước khu vực Phường Phú Thọ Hòa từ Hoàng Ngọc Phách đến Đỗ Đức Dục từ 22h00 đến 05h00 các ngày 06,07,08/9/2023.

06 09/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước khu vực Phường Tân Quý, Quận Tân Phú từ 22h00 ngày 07/9/2023 đến 05h00 ngày 08/9/2023.

06 09/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước khu vực Phường Phú Thọ Hòa từ 22h00 ngày 06/9/2023 đến 05h00 ngày 07/9/2023.

28 08/2023

Về việc gián đoạn dịch vụ cung cấp nước khu vực Phường Phú Thọ Hòa từ Đường Nguyễn Sơn từ Lê Lộ đến Hoàng Ngọc Phách và các nhánh hẻm từ 22h00 đến 05h00 các ngày 28,29,30/8/2023.