Giới thiệu Công ty Cấp Nước Tân Hòa

TỔNG QUAN

  • Tên đầy đủ : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
  • Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài : TAN HOA WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
  • Tên Công ty viết tắt : TAN HOA WATER SUPPLY JSC
  • Địa chỉ trụ sở chính : 215 Trần Thủ Độ - Phường Phú Thạnh - Quận Tân Phú - TP Hồ Chí Minh
  • Địa chỉ phòng giao dịch : 95 Phạm Hữu Chí - Phường 12 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại : 1900.6489
  • Fax : 3955 7977

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, được thành lập theo quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 26/7/2014 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH Một Thành Viên Cấp Nước Tân Hòa thành Công ty cổ phần. Đến nay Công ty đã trải qua 03 giai đoạn hình thành và phát triển.

  • Giai đoạn 1:
từ tháng 10 năm 2005 đến tháng 11 năm 2011 là Chi nhánh Cấp nước Tân Hoà là một đơn vị trực thuộc (hạch toán phụ thuộc) Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, được thành lập theo quyết định số 68 /QĐ-TCT-TC ngày 31/08/2005 trên cơ sở tách một phần và tổ chức lại từ Chi nhánh Cấp nước Phú Hoà Tân (nay là Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân).

 

  • Giai đoạn 2:
từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 12 năm 2014 là Công ty TNHH Một Thành Viên Cấp Nước Tân Hòa được thành lập theo quyết định số 3745/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Chi nhánh Cấp nước Tân Hòa thành Công ty TNHH MTV trên cơ sở nâng cấp từ Chi nhánh Cấp nước Tân Hoà. 

 

  • Giai đoạn 3:
từ tháng 01 năm 2015 đến nay là Công ty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hòa. Hiện nay, Công ty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hòa được Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn giao quản lý hệ thống mạng lưới cung cấp nước để phục vụ Nhân dân trên địa bàn quận Tân Bình và Tân Phú.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước; cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất. Tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng – công nghiệp. Xây dựng công trình cấp nước. Thiết kế xây dựng công trình cấp nước, dân dụng và công nghiệp. Lập dự án, thẩm tra thiết kế các công trình cấp nước, dân dụng và công nghiệp. Tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và các công trình khác.