Văn bản

18 02/2022

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CẤP ĐỊNH MỨC SINH HOẠT

05 11/2019

QUYẾT ĐỊNH 728/QĐ-TCT-KDDVKH VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH CHO CƠ QUAN HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP, ĐOÀN THỂ; ĐƠN VỊ SẢN XUÁT KINH DOANH DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM LỘ TRÌNH 2019 - 2022

24 10/2019

QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2019/QĐ-UBND VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM LỘ TRÌNH 2019 - 2022

09 02/2007

VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP, SỬ DỤNG NƯỚC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH